Oferta e-work dla pracodawców

2489

CV w naszej bazie

1522

Zapewnionych miejsc pracy

417

Stale współpracujących firm

13

Lat doświadczenia na rynku!

Co oferuje e-work?

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jako elastyczne i korzystne rozwiązanie polegające na kierowaniu do pracy pracowników zatrudnionych przez e-work Polska, na rzecz i pod kierownictwem klienta tzw. Pracodawcy użytkownika. Zalety pracy tymczasowej to możliwość czasowego zatrudnienia pracownika, elastyczna forma czasu zatrudnienia w zależności od potrzeb oraz zachowanie ciągłości pracy dla firmy poprzez zapewnienie stałej ilości personelu – niezależne od czynników zewnętrznych. e-work wspiera klienta, w definiowaniu wymagań operacyjnych, działalnością doradczą realizując wszystkie etapy od rekrutacji do podjęcia pracy przez kandydata, Po zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, e-work dba o dopełnienie wszystkich zobowiązań z tym związanych, przez pełną obsługę pracownika tymczasowego do momentu końca zamówienia bądź przejęcia pracownika przez firmę, wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy. e-work zapewnia firmom strategię pracy tymczasowej w zaawansowanej formie, popartej wieloletnim doświadczeniem w zakresie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Rekrutacje Transgraniczne

Czemu warto wybrać pracowników z zagranicy? Wielu pracodawców zadaje sobie to pytanie, nie wszyscy jednak wiedzą, że kadry zza granic Polski stają się już teraz jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w takich branżach jak produkcja przemysłowa, rolnictwo, usługi, budownictwo, przemysł ciężki czy transport i logistyka. Współpraca z e-work Polska to komfort i wygoda związana z przejęciem przez agencję wszelkich formalności związanych z obsługą pracowników z zagranicy. W ramach naszej oferty międzynarodowej można wyróżnić działania jak: – rekrutacje stałe pracowników wykwalifikowanych – rekrutacje masowe – doradztwo w kwestii zatrudniania pracowników – obsługa zatrudnienia cudzoziemców (m n.zezwolenia na pracę, wnioski wizowe, karty pobytu) – rozliczenia płacowe z pracownikami oraz urzędami i instytucjami

Dobór personalny

Nasze usługi mogą być wykorzystane w przypadku rekrutacji konkretnego kandydata do określonej roli lub rekrutacji masowych – dostarczanie dużych zespołów pracowników. e-work pracuje z klientem poprzez ścieżkę doboru personalnego, zdefiniowaną bezpośrednio na jego potrzeby. Zaczyna się od analizy kontekstu organizacyjnego, a następnie zmierza się do określenia idealnego profilu osoby poszukiwanej, koncentrując się na jej umiejętnościach, osobowości, zdolnościach i wykształceniu. Przygotowanie procesu rekrutacyjnego poszukiwanych kandydatów przeprowadzane jest dzięki strategii wielopoziomowej z wykorzystaniem współpracy z profesjonalistami o wieloletnim doświadczeniu w sektorze rekrutacji. e-work stosuje metody bardzo skrupulatne w procesie rekrutacji, ponieważ znalezienie odpowiedniego pracownika przekłada się na sukces jego klientów.

Outsourcing

Outsourcing pracowniczy dedykowany jest branży budowlanej jako elastyczne i korzystne rozwiązanie polegające na kierowaniu do pracy pracowników zatrudnionych przez e-work, na rzecz i pod kierownictwem klienta.

Administracja

Szkolenie finansowane

Search and selection

Praktyki

Kształcenie administracji

Certyfikaty

Referencje